Za korisnike: Pomoć spajanjem na vaše računalo!


ERP = Enterprise Resource Planning

Građevinsko poslovanje

Evidencija i analiza građevinskih aktivnosti u poslovanju bazira na bilježenju svih poslovnih aktivnosti vezanih na objekt/gradilište kao predmet poslovnog ugovora o građenju. Otvaranje objekta/gradilišta sintetizira evidenciju svih važnih ugovornih obilježja vezanih na objekt, kao i evidenciju danih i primljenih ponudbenih i izvedbenih garancija po vrstama, izradu troškovnika. Praćenje građevinskih aktivnosti realizira se kroz izradu i evidenciju ponudbenih i prihvaćenih građevinskih troškovnika, te izradu privremenih i okonačnih građevinskih situacija. Uz objekt je moguće pridružiti i dokumente za evidenciju zaprimanja, otpremanja i rezerviranja roba i usluga, financijske transakcije, putne naloge, ulazne račune kooperanata. Navedeni sustav funkcionalnosti korisniku omogućava detaljan uvid u planirano, prihodovno i troškovno stanje objekta kroz pregled očekivanih prihoda po objektu, uvid u vrijednost situiranih ovjerenih i situiranih neovjerenih radova po objektu, stanje garancija, uvid u dospjela, nedospjela i naplaćena potraživanja i detaljnu razradu troškova po objektima. Također, omogućena je i evidencija plaće radnika prema odrađenim satima na pojedinim gradilištima uz automatizirano knjiženje svih elementa obračunate plaće po objektima.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Croatia

+385 1 379 00 11

Osnovne informacije
Naziv:
SVAM plus d.o.o.
Adresa:
Ulica Francesca Tenchinija 2a, HR-10000 Zagreb
OIB:
31679306184

Puni naziv:
SVAM plus društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering
Matični broj subjekta (MBS):
080070375
Godina osnivanja:
1995
Trgovački sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva:
32.400,00 HRK u cijelosti uplaćen
Članovi uprave društva:
Mario Mandić, Sanda Prebanić, Hrvoje Zrilić
Informacije o banci i računu
IBAN:
HR5823600001102277062
SWIFT:
ZABAHR2X
Naziv banke:
Zagrebačka banka d.d.
Adresa banke:
Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb

Copyright (c) 2021 SVAM plus d.o.o.