Za korisnike: Pomoć spajanjem na vaše računalo!


ERP = Enterprise Resource Planning

Servis

Svi servisni događaji evidentiraju se putem radnih naloga koji se izgledom i funkcionalnošću prilagođavaju svakom korisniku. Za olakšano praćenje servisnih aktivnosti, kao i mogućih dorada, kompletiranja i sastavljanja skladišnih artikala u novu skladišnu jedinicu ili prodajni komplet, kreiranje servisnih radnih naloga obogaćeno je mogućnošću korištenja tehnoloških predložaka i sastavnica. Pri tome je radni nalog moguće koristiti i kao složeni dokument izdavanja i predavanja elemenata sastavnice uz automatski obračun sastavljenih elemenata po direktnim troškovima. Praćenje servisnih aktivnosti integrirano je s prodajnim aktivnostima, praćenjem transakcija po serijskom broju, šarži/lotu, sustavom rezerviranja robe na zalihi, nabavom. Raspored i kontrola servisnih aktivnosti omogućeni su korištenjem upita, zadataka i događaja iz CRM modula. Za praćenje rezultata rada servisa i bolje upravljanje resursima, koriste se izvještaji o utrošenom radu i materijalu, trajanju servisa, praćenju povijesti svih transakcija po partneru, artiklu, serijskom broju.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Croatia

+385 1 379 00 11

Osnovne informacije
Naziv:
SVAM plus d.o.o.
Adresa:
Ulica Francesca Tenchinija 2a, HR-10000 Zagreb
OIB:
31679306184

Puni naziv:
SVAM plus društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering
Matični broj subjekta (MBS):
080070375
Godina osnivanja:
1995
Trgovački sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva:
32.400,00 HRK u cijelosti uplaćen
Članovi uprave društva:
Mario Mandić, Sanda Prebanić, Hrvoje Zrilić
Informacije o banci i računu
IBAN:
HR5823600001102277062
SWIFT:
ZABAHR2X
Naziv banke:
Zagrebačka banka d.d.
Adresa banke:
Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb

Copyright (c) 2021 SVAM plus d.o.o.