Za korisnike: Pomoć spajanjem na vaše računalo!


ERP = Enterprise Resource Planning

Upravljanje poslovnom dokumentacijom i urudžbiranje

U podsustavu za urudžbiranje sustav omogućava pohranjivanje i pretraživanje svih ulaznih, izlaznih i internih dokumenata. Svaki dokument koji ulazi u „urudžbeni zapisnik“ dobiva svoj urudžbeni broj, bilježe se podaci o prijemu i razvođenju dokumenta (odabir iz liste korisnički definiranih kataloga dokumenata, podaci o partneru/izvoru odakle dolazi/odlazi dokument, vremenu kada je zaprimljen, osobi koja ga je preuzela/predala, te za dokumente koji nisu poslani iz poduzeća, podatke o osobi kod koje se trenutno dokument nalazi). Podaci o dokumentu koji je generiran sustavom OperaOpus ne unose se ponovo, nego se postavlja veza s postojećim dokumentom u sustavu. Ulazni dokumenti koje će kasnije, nakon urudžbiranja, trebati unijeti u sustav (kao na primjer Ulazni računi) prenose se u sustav prenoseći podatke iz urudžbenog zapisnika. Dokumenti koji se nakon urudžbiranja ne unose u sustav mogu se pridružiti određenom Predmetu/Projektu iz sustava te kao poslovna dokumentacija vezana uz neki posao čine cjelinu u podršci potrebama menadžmenta i upravljanu poslovima. Svaki od urudžbiranih dokumenata koji je, osim evidencije u urudžbenom zapisniku, pohranjen i u digitalnom obliku (kao datoteka) u informacijskom sustavu poslovnog subjekta, može se u okviru podsustava za urudžbiranje i otvarati i pregledavati. Uz urudžbiranje izlaznih dokumenata omogućeno je štampanje naljepnica sa adresom partnera kojem dokument odlazi (fleksibilno, štampanje naljepnica s adresama moguće je i za bilo koji zapis sa liste urudžbiranih dokumenata). Pretraživanja i filtriranja urudžbirane poslovne dokumentacije moguća su po svim kriterijima podatkovnog segmenta koje sadrži urudžbeni zapisnik. Uz mogućnost direktnog pregledavanja poslovne dokumentacije i vezu na poslovne predmete, posredstvom kojih se ostvaruje veza sa upravljačkim i poslovnim računovodstvom, upravljanje poslovnom dokumentacijom i urudžbiranje čini važnu kariku u upravljanju poslovnim procesima.

Uz sve dokumente i glavne šifrarnike moguće je pridružiti datoteke u bilo kojem formatu te dodavati bilješke u RTF obliku.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Croatia

+385 1 379 00 11

Osnovne informacije
Naziv:
SVAM plus d.o.o.
Adresa:
Ulica Francesca Tenchinija 2a, HR-10000 Zagreb
OIB:
31679306184

Puni naziv:
SVAM plus društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering
Matični broj subjekta (MBS):
080070375
Godina osnivanja:
1995
Trgovački sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva:
32.400,00 HRK u cijelosti uplaćen
Članovi uprave društva:
Mario Mandić, Sanda Prebanić, Hrvoje Zrilić
Informacije o banci i računu
IBAN:
HR5823600001102277062
SWIFT:
ZABAHR2X
Naziv banke:
Zagrebačka banka d.d.
Adresa banke:
Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb

Copyright (c) 2021 SVAM plus d.o.o.