Za korisnike: Pomoć spajanjem na vaše računalo!


ERP = Enterprise Resource Planning

Upravljanje projektima

U sustavu OperaOpus projekte prijavljujemo kao entitete sustava. Postupak prijave projekta obuhvaća datum otvaranja projekta, naziv voditelja projekta, partnera, ugovoreni iznos te prema potrebi dodatne financijske podatke koje imenuje korisnik. Pri završetku projekta, dodjeljuje mu se status «zatvoren» i unosi datum završetka. Nakon prijave, uz projekt možemo vezati planske termine isporuke robe, otpremu robe te pripadajuće fakture. Posredstvom modula Praćenje i planiranje Poslovanja, sustav nudi neograničeni niz korisnički kreiranih izvještaja. Dani izvještaji omogućavaju praćenje po projektima ugovorenu, fakturiranu i nabavnu vrijednost, ostvarenu zaradu za protekli period te očekivani priliv. Svaki od definiranih izvještaj može imati definirane parametre za grafički prikaz. Projekt se prati na svim instancama sustava te se bilježi u stavkama Glavne knjige na prihodovnim i troškovnim kontima, uz moguću evidenciju po mjestima troška. Takva evidencija osigurava menadžmentu detaljnu analizu uspješnosti pojedinog projekta, osiguravajući pri tome mogućnost razrade i izvještavanje do najsitnijih detalja.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Croatia

+385 1 379 00 11

Osnovne informacije
Naziv:
SVAM plus d.o.o.
Adresa:
Ulica Francesca Tenchinija 2a, HR-10000 Zagreb
OIB:
31679306184

Puni naziv:
SVAM plus društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering
Matični broj subjekta (MBS):
080070375
Godina osnivanja:
1995
Trgovački sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva:
32.400,00 HRK u cijelosti uplaćen
Članovi uprave društva:
Mario Mandić, Sanda Prebanić, Hrvoje Zrilić
Informacije o banci i računu
IBAN:
HR5823600001102277062
SWIFT:
ZABAHR2X
Naziv banke:
Zagrebačka banka d.d.
Adresa banke:
Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb

Copyright (c) 2021 SVAM plus d.o.o.