Za korisnike: Pomoć spajanjem na vaše računalo!


PR = Payrroll

Primjer implementacije modula za obračun plaće

ZADATAK

Obračunati plaću za radnike čija se plaća sastoji od:

  • osnovnog dijela (90%)
  • dodatka (10%)
  • stimulacije na osnovni dio (u postotku)
  • minulog rada prema godinama staža na sve gore navedeno

Svaki radnik prema radnom mjestu ima unaprijed definiranu satnicu.

Mjesečne podatke o odrađenim satima po vrstama rada korisnik upisuje u Excel tablicu („šihtericu“).

RJEŠENJE

Automatiziranim učitavanjem podataka iz Excel tablice prenosi se broj sati po vrstama rada u obračun. Svaki dio plaće evidentira se kroz pojedinu vrstu rada. Satnica osnovnog dijela i dodatka je ista i množi se automatski s brojem odrađenih sati u mjesecu čime se dobiva ukupni iznos plaće prije obračuna stimulacije.

Kroz grupnu obradu odabiru se vrste rada koje čine osnovicu za obračun stimulacije, te u koju vrstu rada se iznos stimulacije upisuje. Postotak stimulacije određen je koeficijentom u definiciji vrste rada „stimulacija“. Moguće je odabrati upis stimulacije jednom radniku, grupi radnika ili svima. Minuli rad obračunava se prema upisanom postotku (za cijeli obračun) i množi s godinama staža i osnovicom. Analitika po mjestima i nositeljima troška može se upisati ručno, importirati ili definirati u programu.

Iz izvještajnog dijela dobivaju se svi zakonom propisani obrasci (R-Sm, ID, IDD, itd...). Moguće je automatski generirati virmane (datoteke) za internet bankarstvo kao i datoteke za raspored plaća za sve banke. Dostupni su i korisnički izvještaji (podaci o stažu, stručnoj spremi,...), te razne vrste potvrda (potvrda o plaći, potvrda/rješenje o godišnjem odmoru...)

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Croatia

+385 1 379 00 11

Osnovne informacije
Naziv:
SVAM plus d.o.o.
Adresa:
Ulica Francesca Tenchinija 2a, HR-10000 Zagreb
OIB:
31679306184

Puni naziv:
SVAM plus društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering
Matični broj subjekta (MBS):
080070375
Godina osnivanja:
1995
Trgovački sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva:
32.400,00 HRK u cijelosti uplaćen
Članovi uprave društva:
Mario Mandić, Sanda Prebanić, Hrvoje Zrilić
Informacije o banci i računu
IBAN:
HR5823600001102277062
SWIFT:
ZABAHR2X
Naziv banke:
Zagrebačka banka d.d.
Adresa banke:
Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb

Copyright (c) 2021 SVAM plus d.o.o.