ERP = Enterprise Resource Planning

Zaprimanje robe i materijala

Izrada primki vrši se automatski iz narudžbe ili ručnim unosom, na proizvoljan broj skladišta, pri čemu je za unos artikala moguće koristiti BarCode čitač. Unosi se mogu vršiti i u alternativnoj jedinici mjere. Sustav automatski kontrolira dozvoljivost pojavljivanja artikla na određenom skladištu.

Skladišta je moguće pratiti po pozicijama. Ulazi na skladište automatski zatvaraju narudžbe, skidaju robu s rezervacije i stavljaju ju na skladište. Skladišne cijene mogu se voditi po više metoda: prosječna, zadnja ulazna, FIFO, pri čemu je moguć potpuno fleksibilan unos i naknadne korekcije jer sustav automatski izračunava skladišnu cijenu i drži je ažurnom u svakom trenutku. Unos zavisnih troškova (carine, prijevoza, špedicije...) moguć je pojedinačno po svakoj stavci, ili sumarno po cijeloj primci, pri čemu se unesena vrijednost raspršuje na sve stavke, prema odabranom ponderu. Raspršenje zavisnih troškova moguće je i po više primki odjednom, ako su povezane u zajednički predmet. Na primkama se može vidjeti koje narudžbe se zatvaraju, te vrijednosno usporediti s pripadajućim ulaznim računima. Izračunate veleprodajne cijene u kalkulaciji mogu se prenijeti direktno u cjenike. Knjiženje skladišnih dokumenata automatsko je i vrši se prema korisnički definiranim formulama koje svojom fleksibilnošću omogućavaju kontiranje prema artiklima, grupama, nadgrupama, partnerima, skladištima, a sukladno svrhama kojima se predodređuje konto.

Važniji izvještaji o skladišnom poslovanju:

  • financijski (konto-kartice, dnevnici knjiženja za sve skladišne dokumente za proizvoljne periode, grupirano i/ili sumirano po mjestima troška, vrstama dokumenata, valutama...)
  • robni (robne kartice, skladišne liste, sumarni izvještaji po skladištima, sumarni izvještaji po robnim grupama, obrtaji, grupiranja, sumiranja i filtriranja po proizvoljnim kriterijima)
  • komercijalni (pregledi nabava vrijednosno i količinski po pojedinim kupcima, dobavljačima, grupama partnera, u proizvoljnim periodima, grafički...)
Contact

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Croatia

+385 1 379 00 11